contac us

Union: Shi Xingzhong

TEL:6850 9050 / 9867

Mobile phone number: 13821634532

Biography: +86 2268509345

Email: tianjintiankang@126.com

Company address: Tianjin city Jinghai County Bo Zhen Zhang Jia house (301636)


友情链接: